Hof van Cassatie: Arrest van 7 Oktober 1968 (België)

Datum :
07-10-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19681007-7
Rolnummer :

Samenvatting :

Om een cassatiemiddel te beoordelen heeft het Hof het recht om een in het proces-verbaal van de debatten voor een hof van assisen begane verschrijving te verbeteren, als deze verschrijving duidelijk blijkt uit de context van dit stuk en de andere processtukken.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.