Hof van Cassatie: Arrest van 8 April 1974 (België)

Datum :
08-04-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740408-6
Rolnummer :

Samenvatting :

Onder het woord " bouwen ", in de zin van artikel 44 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, wordt verstaan de handeling welke erin bestaat een bouwwerk op te richten bestemd om ter plaatse te blijven en waarvan de steun op de grond zorgt voor de stabiliteit, afgezien van elk permanent karakter en van de theoretische mogelijkheid het te verplaatsen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.