Hof van Cassatie: Arrest van 8 April 1975 (België)

Datum :
08-04-1975
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19750408-6
Rolnummer :

Samenvatting :

Bij gebrek aan een conclusie wordt de veroordeling van de beklaagde wegens vluchtmisdrijf door de feitenrechter regelmatig met redenen omkleed door het in de bewoordingen van de wet omschreven misdrijf bewezen te verklaren, zonder de gegevens van de zaak te preciseren waaruit hij afleidt dat de beklaagde gehandeld heeft met het opzet zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken. ( Art. 97 Grondwet; art. 33 wet betreffende de politie over het wegverkeer. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.