Hof van Cassatie: Arrest van 8 April 1981 (België). RG 1641

Datum :
08-04-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810408-11
Rolnummer :
1641

Samenvatting :

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift tot herziening van de veroordeelde dat niet is ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie <1>. (Art. 444 Sv.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.