Hof van Cassatie: Arrest van 8 December 1966 (België)

Datum :
08-12-1966
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19661208-1
Rolnummer :

Samenvatting :

De termijn van drie maanden aan verweerder toegestaan voor het neerleggen ter griffie van het Hof van zijn antwoord op een voorziening in burgerlijke zaken is een vrije termijn. (Wet van 25 februari 1925, art. 1 en 16). (Impliciete oplossing.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.