Hof van Cassatie: Arrest van 8 December 1969 (België)

Datum :
08-12-1969
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19691208-1
Rolnummer :

Samenvatting :

De overtredingen van de bepalingen van artikel 10, lid 1, van de wet van 26 januari 1960 betreffende de taksen op de toestellen voor het ontvangen van radio-omroepuitzendingen zijn enkel voltooid op de 1e februari van het jaar waarop deze taksen betrekking hebben.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.