Hof van Cassatie: Arrest van 8 Juni 1970 (België)

Datum :
08-06-1970
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19700608-5
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer het vonnis van de politierechtbank of de correctionele rechtbank, waarbij wordt verworpen de eis van een verdachte, die terechtstaat voor een rechtscollege met Nederlandse voertaal, dat hij zou verwezen worden naar een rechtscollege van dezelfde rang met Franse voertaal, in eerste aanleg is gewezen, is de voorziening tegen dit vonnis niet ontvankelijk. ( Wet van 15 juni 1935, art. 23; Wetb. van strafv., art. 407 en 413; wet van 4 augustus 1832, art. 15, 1°. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.