Hof van Cassatie: Arrest van 8 Juni 1988 (België). RG 6542

Datum :
08-06-1988
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19880608-7
Rolnummer :
6542

Samenvatting :

Nietig wegens gebrek aan authenticiteit is de beslissing van een rechtbank, als ze door geen van de magistraten die haar hebben gewezen is ondertekend en er niet is vastgesteld dat de rechters in de onmogelijkheid verkeerden te tekenen. ( Art. 782 Gerechtelijk Wetboek; art. 195bis Wetboek van Strafvordering. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.