Hof van Cassatie: Arrest van 8 Maart 1973 (België)

Datum :
08-03-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730308-12
Rolnummer :

Samenvatting :

Om zich op de weg naar of van het werk te bevinden, moet de arbeider vertrokken zijn van de plaats waar zijn verblijf is gevestigd. ( Besluitwet van 13 december 1945, art. 1. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.