Hof van Cassatie: Arrest van 8 Maart 1976 (België)

Datum :
08-03-1976
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760308-6
Rolnummer :

Samenvatting :

De rechten van de verdediging worden niet geschonden door het feit dat zekere stukken zich niet meer in het dossier bevinden als met hun verdwijning rekening is gehouden om te oordelen of de telastlegging gegrond is en de gegevens waarvan de rechter geoordeeld heeft dat zij volstaan om zijn overtuiging te gronden door de partijen vrijelijk werden besproken (1). (Algemeen beginsel van de eerbiediging van de rechten van de verdediging.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.