Hof van Cassatie: Arrest van 8 Mei 1967 (België)

Datum :
08-05-1967
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19670508-5
Rolnummer :

Samenvatting :

Schendt de bewijskracht niet van de conclusie van beklaagde waarbij hij een feit loochent, de beslissing die zich ertoe beperkt dit feit vaststaand te verklaren.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.