Hof van Cassatie: Arrest van 8 Mei 1979 (België)

Datum :
08-05-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790508-5
Rolnummer :

Samenvatting :

In correctionele politiezaken kan niet afzonderlijk worden beslist over de schuld, enerzijds, en de straf, anderzijds <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.