Hof van Cassatie: Arrest van 8 Mei 1979 (België)

Datum :
08-05-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790508-6
Rolnummer :

Samenvatting :

Verschillende aan een beklaagde ten laste gelegde misdrijven komen uit een zelfde opzet voort wanneer zij onderling verbonden zijn door eenheid van doel en verwezenlijking, en in die zin door één feit, te weten een complexe gedraging, zijn opgeleverd <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.