Hof van Cassatie: Arrest van 8 Mei 1979 (België)

Datum :
08-05-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790508-7
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten noch voor de raadkamer noch voor de kamer van inbeschuldigingstelling is betwist, is niet ontvankelijk de voorziening vóór de eindbeslissing tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te doen over een geschil inzake bevoegdheid, het verzet van de beklaagde tegen de beschikking van de raadkamer tot verwijzing naar de correctionele rechtbank niet ontvankelijk verklaart <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.