Hof van Cassatie: Arrest van 8 Mei 1979 (België)

Datum :
08-05-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790508-8
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer de geïnterneerde, eiser tot cassatie, van zijn voorziening in cassatie afstand heeft gedaan, doch vervolgens die afstand intrekt, slaat het Hof geen acht op deze afstand en onderzoekt het de ontvankelijkheid alsmede eventueel de gegrondheid van het cassatieberoep <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.