Hof van Cassatie: Arrest van 8 November 1966 (België)

Datum :
08-11-1966
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19661108-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Om van het brutobedrag van de bij artikel 25 van de gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen bepaalde inkomsten afgetrokken te kunnen worden en beschouwd te kunnen worden als gedaan gedurende het belastbaar tijdperk, is het vereist dat de bedrijfsuitgaven die niet betaald werden gedurende dit tijdperk het karakter van zekere en vaststaande schulden hebben verkregen en dat zij als zodanig geboekt werden. (Gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 26, alinéa 1.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.