Hof van Cassatie: Arrest van 8 November 1971 (België)

Datum :
08-11-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19711108-11
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer de beklaagde zich in cassatie heeft voorzien tegen de beslissing op de strafvordering en tegen de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, leidt de vernietiging van de eerste beslissing tot de vernietiging van de tweede, die het gevolg ervan is, zelfs indien de vernietiging van de beslissing op de strafvordering van ambtswege wordt uitgesproken.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.