Hof van Cassatie: Arrest van 8 September 1969 (België)

Datum :
08-09-1969
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19690908-4
Rolnummer :

Samenvatting :

De beslissing waarbij de commissie tot bescherming van de maatschappij de wederopneming beveelt in een inrichting tot bescherming van de maatschappij van een op proef vrijgelaten geïnterneerde, staat voor cassatieberoep open. ( Impliciete oplossing. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.