Hof van Cassatie: Arrest van 8 September 1972 (België)

Datum :
08-09-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19720908-2
Rolnummer :

Samenvatting :

Het afzien door de beheerder van een naamloze vennootschap van het recht op terugbetaling van voorschotten die hij aan deze vennootschap niet heeft toegestaan met het doel zijn mandaat te bewaren, maar alleen om de afstand van de exploitatie aan een derde in de meest gunstige omstandigheden mogelijk te maken, vertoont voor deze beheerder niet het kenmerk van een aftrekbaar bedrijfsverlies. ( Wetboek van de Inkomstenbelastingen, art. 44, lid 1. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.