Hof van Cassatie: Arrest van 9 April 1981 (België). RG 6234

Datum :
09-04-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810409-9
Rolnummer :
6234

Samenvatting :

De dagvaarding stuit de verjaring voor de vordering die zij inleidt en voor de vorderingen die virtueel daarin zijn begrepen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.