Hof van Cassatie: Arrest van 9 April 1984 (België). RG 112664

Datum :
09-04-1984
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19840409-9
Rolnummer :
112664

Samenvatting :

De werknemer die zelf een einde aan de arbeidsovereenkomst maakt, is niet werkloos wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, tenzij zijn ontslag het gevolg is van omstandigheden welke van die aard zijn dat van hem redelijkerwijze niet kan worden gevergd de dienstbetrekking te laten voortduren.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.