Hof van Cassatie: Arrest van 9 December 1970 (België)

Datum :
09-12-1970
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19701209-2
Rolnummer :

Samenvatting :

Geen wettelijk vermoeden legt de verplichting op een ongeval, overkomen tijdens verrichtingen die nauw verband houden met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, te beschouwen als overkomen in de loop en ter zake van de uitvoering der arbeidsovereenkomst. (Gecoördineerde wetten van 28 september 1931, art. 1.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.