Hof van Cassatie: Arrest van 9 December 1971 (België)

Datum :
09-12-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19711209-7
Rolnummer :

Samenvatting :

De vergoedingen die de beoefenaars van een vrij beroep of een ermee gelijkgesteld beroep, gedurende de uitoefening van hun beroep, hebben bekomen tot het volledig of gedeeltelijk herstel van een derving van baten, zijn in hun belastbare bedrijfsinkomsten enkel begrepen indien zij een tijdelijke derving van baten compenseren. ( Wetb. van de inkomstenbelastingen, art. 20-3° en 30-2°. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.