Hof van Cassatie: Arrest van 9 December 1971 (België)

Datum :
09-12-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19711209-9
Rolnummer :

Samenvatting :

Doet een partij afstand van een recht, dan moet deze afstand strikt worden uitgelegd en kan slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.