Hof van Cassatie: Arrest van 9 December 1975 (België)

Datum :
09-12-1975
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19751209-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer de correctionele rechtbank met het onderzoek van een zaak is begonnen en de debatten, na een wijziging in de samenstelling van het rechtscollege, voor dit anders samengesteld rechtscollege ab initio werden hervat, wordt het vonnis uitgesproken door rechters die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond (1). ( Art. 779, lid 1, G.W. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.