Hof van Cassatie: Arrest van 9 December 1975 (België)

Datum :
09-12-1975
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19751209-2
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer de eerste rechter de beklaagde heeft veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf met uitstel, een geldboete en een vervallenverklaring van het recht een motorvoertuig te besturen, en alleen de beklaagde hoger beroep heeft ingesteld, verzwaart de rechter in hoger beroep niet de straffen indien hij de door de eerste rechter uitgesproken hoofdgevangenisstraf en geldboete bevestigt, doch het uitstel ontneemt, en geen vervallenverklaring uitspreekt (1).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.