Hof van Cassatie: Arrest van 9 December 1977 (België)

Datum :
09-12-1977
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19771209-5
Rolnummer :

Samenvatting

Het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dient, hetwelk op de Orde der Geneesheren als publiekrechtelijke instelling toepasselijk is, impliceert dat de personen die in de raden van beroep van de Orde der Geneesheren een mandaat vervullen, gerechtigd zijn, wanneer hun mandaat is verstreken, hun functie verder uit te oefenen totdat zij zijn vervangen of opnieuw zijn aangeduid (3).

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.