Hof van Cassatie: Arrest van 9 December 1982 (België). RG 6703

Datum :
09-12-1982
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19821209-5
Rolnummer :
6703

Samenvatting :

Naar recht verantwoord is het arrest dat beslist dat er geen reden is om het faillissement van de bestuurders van een faillietverklaarde vennootschap uit te spreken, wanneer het op grond van de feitelijke gegevens die het aangeeft, vaststelt dat de activiteit van de bestuurders binnen de vennootschap, tijdens de zes maanden die aan het vonnis van faillietverklaring voorafgingen, niet een handelsactiviteit is geweest die door middel van de genoemde vennootschap is uitgeoefend <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.