Hof van Cassatie: Arrest van 9 Juni 1975 (België)

Datum :
09-06-1975
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19750609-5
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer de beklaagde een rechtvaardigingsgrond aanvoert en zijn bewering enig geloofwaardig gegeven bevat, moet het openbaar ministerie, de vervolgende partij of de burgerlijke partij de onjuistheid ervan bewijzen. ( Algemeen beginsel inzake het bewijs in strafzaken. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.