Hof van Cassatie: Arrest van 9 Mei 1979 (België)

Datum :
09-05-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790509-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Noch art. 292 Ger. W. noch enige andere wettelijke bepaling verbiedt de rechter deel te nemen aan een beslissing waarbij het hof van beroep een zaak waarin die rechter als onderzoeksrechter was opgetreden, tot een latere terechtzitting uitstelt <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.