Hof van Cassatie: Arrest van 9 Mei 1979 (België)

Datum :
09-05-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790509-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet ontvankelijk is het middel waarvan de onduidelijkheid het Hof in de onmogelijk stelt de aangevoerde onwettigheid te onderscheiden <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.