Hof van Cassatie: Arrest van 9 November 1970 (België)

Datum :
09-11-1970
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19701109-3
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer de bestreden beslissing als bestanddeel van het misdrijf van onopzettelijk toebrengen van verwondingen een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg releveert, dat een overtreding van het wegverkeersreglement een onvoorzichtigheid oplevert, is niet ontvankelijk wegens het ontbreken van belang, het middel gericht tegen de beslissing op de strafvordering dat enkel betwist dat het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg een overtreding van dit wegverkeersreglement oplevert. (Wetb. van strafv., art. 411 en 414; Strafwetb., art. 418 en 420.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.