Hof van Cassatie: Arrest van 9 November 1971 (België)

Datum :
09-11-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19711109-14
Rolnummer :

Samenvatting :

De in artikel 56, alinéa 1, van de wet van 9 augustus 1963 vastgestelde maatstaf om een werknemer als arbeidsgeschikt te erkennen is de volgende; is de betrokkene lichamelijk en geestelijk al dan niet in staat om door het verrichten van arbeid waarvoor hij de nodige vakbekwaamheid bezit, mocht hij tewerkgesteld zijn, meer dan een derde te verdienen van hetgeen een fysisch niet gehandicapte kan verdienen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.