Hof van Cassatie: Arrest van 9 Oktober 1967 (België)

Datum :
09-10-1967
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19671009-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Noch de deskundige opgeroepen door de verdediging noch de deskundige aangesteld door de vervolgende partij zijn deskundigen in de zin van het Wetboek van strafvordering; deze hoedanigheid behoort enkel toe aan de personen aan wie de rechtbank, waarvoor ze gehoord worden, de taak van deskundige heeft opgedragen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.