Hof van Cassatie: Arrest van 9 Oktober 1978 (België). RG 2385

Datum :
09-10-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19781009-5
Rolnummer :
2385

Samenvatting :

De uitlegging die de feitenrechter, steunend op de gemeenschappelijke bedoeling der partijen, aan een overeenkomst geeft, is in cassatie onaantastbaar, wanneer zij de bewijskracht van de akte niet miskent <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.