Hof van Cassatie: Arrest van 9 September 1968 (België)

Datum :
09-09-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19680909-8
Rolnummer :

Samenvatting :

Schendt artikel 97 van de Grondwet het vonnis dat, nadat een partij een conclusie had neergelegd, om deze te verwerpen, zich ertoe beperkt te verklaren dat de rechtbank de door de tegenpartij in bewoordingen van een conclusie uitgedrukte overwegingen overneemt, zonder de redenen aan te duiden waarop deze conclusie is gegrond.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.