Raad van State: Arrest van 10 April 1981 (België)

Datum :
10-04-1981
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810410-1
Rolnummer :

Samenvatting :

In een bij de Raad van State aanhangig gemaakt geding mogen alleen personen tussenkomen die doen blijken dat zij belang hebben bij de zaak. De wetgever heeft willen voorkomen dat de Raad van State te veel lichtvaardige en nutteloze beroepen te verwerken zou krijgen, die bovendien ook het normaal functioneren van de administratie zouden bemoeilijken. De kamer waarbij de tussenkomst aanhangig is, doet bij bevel uitspraak over de ontvankelijkheid van het verzoek tot tussenkomst.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.