Raad van State: Arrest van 17 December 1970 (België). RG 2130

Datum :
17-12-1970
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19701217-1
Rolnummer :
2130

Samenvatting :

1. De uitoefening van een beroep als zelfstandige brengt niet noodzakelijk het verlies mede van het recht op gelijkstelling van een periode tijdens welke de werknemer, als dusdanig, tenminste voor 66 t.h. arbeidsongeschikt is geweest. 2. De uitoefening van een activiteit als werknemer kan gepaard gaan met de uitoefening van een nevenactiviteit als zelfstandige. De ongeschiktheid om de eerste te blijven, brengt niet op zichzelf de ongeschiktheid mede om de andere voort te zetten. 3. Krachtens artikel 24, alinéa 5, van de wet van 31 augustus 1963 verhindert de erkenning van de jaren van tewerkstelling in de zelfstandigenregeling niet dat die jaren in de arbeidersregeling worden erkend. De validering van een periode in de arbeidsregeling heeft integendeel de afwijzing van dezelfde periode in de zelfstandigenregeling tot gevolg.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.