Raad van State: Arrest van 2 Augustus 1972 (België). RG 76/189

Datum :
02-08-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19720802-1
Rolnummer :
76/189

Samenvatting :

1. De wetgeving die toepassing vindt op een aanvraag om regularisatie van studiejaren, is de wetgeving die van kracht is bij de indiening van de aanvraag. 2. In casu is de motivering van de beslissing welke de regularisatie toestaat zo summier dat niet kan worden achterhaald om welke redenen, de feiten of het recht betreffende, de hoge commissie, ten overstaan van blijkbaar tegenstrijdige gegevens, de stelling heeft aangenomen dat het in Afrika verrichte studiewerk geen beroepsarbeid oplevert.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.