Raad van State: Arrest van 20 Februari 1970 (België). RG 1113

Datum :
20-02-1970
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19700220-2
Rolnummer :
1113

Samenvatting :

Uit het loutere feit dat de afgevaardigde van een verzekeringsinstelling het hem door de verzekerde afgegeven getuigschrift van arbeidsongeschiktheid zoek heeft gedaan, kan niet wettig het bestaan van een onoverkomelijke dwaling in hoofde van die verzekerde worden afgeleid.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.