Raad van State: Arrest van 21 November 1978 (België). RG 2

Datum :
21-11-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19781121-7
Rolnummer :
2

Samenvatting :

Wanneer de schade welke door de verzoeker wordt aangevoerd kennelijk schade is die voortkomt uit een onwettige beslissing, is de grondslag welke aan de vordering tot vergoeding wordt gegeven niet die welke de toekenning van een herstelvergoeding, in de zin van artikel 11 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973, mogelijk maakt.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.