Raad van State: Arrest van 27 Maart 1973 (België). RG 2539

Datum :
27-03-1973
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730327-9
Rolnummer :
2539

Samenvatting :

Het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering vervalt wanneer de gerechtigde aanspraak heeft op een mijnwerkersinvaliditeitspensioen ; een afwijzende beslissing gesteund op de loutere aanvraag tot dit pensioen, zonder zich ervan te vergewissen of die aanvraag door een erkenning van het recht op zodanig pensioen gevolgd is geweest, is niet naar genoegen van recht gemotiveerd.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.