Raad van State: Arrest van 28 Oktober 1969 (België). RG 76/189

Datum :
28-10-1969
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19691028-2
Rolnummer :
76/189

Samenvatting :

De vordering tot betaling van geneeskundige verstrekkingen verjaart twee jaar na het einde van de maand waarin de verzorging is verstrekt. Een ter post aangetekend schrijven volstaat om de verjaring te stuiten. De stuiting kan worden vernieuwd. Onmogelijkheid het geneeskundig getuigschrift over te leggen, staat niet gelijk met onmogelijkheid het recht op betaling van de geneeskundige verstrekkingen te vrijwaren. (Wet van 9 augustus 1963, art. 106 alinéa 1, 3°).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.