Raad van State: Arrest van 30 Juni 1981 (België). RG 21283

Datum :
30-06-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810630-22
Rolnummer :
21283

Samenvatting :

Een aspect van het gelijkheidsbeginsel is dat normen, ten aanzien van al wie er onder valt, op gelijke wijze moet worden toegepast. Het is evenwel evident dat het gaat om een gelijke wettige toepassing, wat betekent dat alleen de onwettige toepassing van een norm een schending van het gelijkheidsbeginsel kan zijn. Een wettige toepassing kan de blaam een ongelijke behandeling uit te maken niet verdienen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.