Raad van State: Arrest van 5 December 1979 (België). RG 85/23387

Datum :
05-12-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19791205-4
Rolnummer :
85/23387

Samenvatting :

De Raad van State is niet bevoegd om kennis te nemen van een beroep tegen een beslissing van een administratieve overheid die medewerkt aan de uitvoering van een vonnis, meer bepaald de beslissing waarbij, op grond van artikel 25 van de wet van 1 juli 1964, aan een veroordeelde uitstel van internering wordt geweigerd bij het beëindigen van zijn gevangenisstraf.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.