Raad van State: Arrest van 5 November 1971 (België). RG 1113

Datum :
05-11-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19711105-5
Rolnummer :
1113

Samenvatting :

De artikelen 154 en 157 van het koninklijk besluit van 20 december 1963, gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 december 1967, maken geen onderscheid naar kunne tussen vrouwelijke en mannelijke werklozen die van hun echtgenoot gescheiden zijn en met kinderen ten laste leven, als de werkloze vrouw de hoedanigheid van gezinshoofd bezit.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.