Raad van State: Arrest van 8 Oktober 1981 (België). RG 75/41

Datum :
08-10-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19811008-9
Rolnummer :
75/41

Samenvatting :

De beroepskamer oordeelt terecht dat aangezien een verzoekster weigert aan haar dochters financiële hulp te vragen en evenmin het nodige wil doen om hen langs gerechtelijke weg te verplichten in haar onderhoud tussen te komen, zij niet gerechtigd is om door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn haar ziekenfondsbijdragen te doen betalen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.