Arbeidshof: Arrest van 10 November 1978 (Bergen (Bergen)). RG 78/123

Datum :
10-11-1978
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19781110-5
Rolnummer :
78/123

Samenvatting :

Er is sprake van een arbeidsongeval wanneer het slachtoffer het bewijs levert van een letsel _ niet noodzakelijk met ongeschiktheid _ en van een plotse gebeurtenis, dit wil zeggen van het bestaan van een omstandigheid die optreedt binnen een kort tijdsbestek en die op de persoon van een individu inwerkt.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.