Arbeidshof: Arrest van 12 Februari 1979 (Bergen (Bergen)). RG 79/128

Datum :
12-02-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790212-6
Rolnummer :
79/128

Samenvatting :

Een verkoopsdirektrice, 41 jaar oud, met 10 jaar en 11 maand anciënniteit en een jaarlijks loon van 729.926 F, mag aanspraak maken op een opzeggingstermijn van 16 maand.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.