Arbeidshof: Arrest van 23 Maart 1976 (Bergen (Bergen)). RG 55686

Datum :
23-03-1976
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760323-2
Rolnummer :
55686

Samenvatting :

Het bestaan van een band van ondergeschiktheid kan worden bewezen wanneer men dit uit het geheel van omstandigheden, die slechts samenvallen wanneer zulke band bestaat, kan afleiden.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.